Copyright 2018 - Custom text here

A könyvtár története

 

A Könyvtár története elválaszthatatlan a Kar történetétől, alapításának időpontja megegyezik a jogelőd intézmény alapításával.

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar első jogelőd intézménye a Középipartanoda 1879-ben nyitotta meg kapuit. 1898-ban a Középtanodából kivált az építész-képzés és önálló intézményként megkezdte működését a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola . Az ideiglenes elhelyezések után 1901-ben Kolbenheyer Gyula és H. Gaál Adorján építészek tervei alapján Budapesten, a Thököly úton megépült gyönyörű épületben méltó és végleges otthonra lelt az építőipari szakoktatás és vele együtt a könyvtár.

A Könyvtárról szóló első írásos dokumentum 1923-ban jelent meg Hoffer Imre: Jelentés az intézet könyvtáráról címmel:

…"A könyvtár alapját azon könyvállomány képezi, melyet a Budapesti M. Kir. Állami felső Ipariskola kebeléből való kiválásunk és önálló intézetté való fejlődésünk alkalmával nyert. Ez időponttól kezdve könyvtárunk állandó dotációban részesült.."

A korabeli könyvtári állomány nagyságáról Hoffer Imre a következőképpen írt:

    * a tanári szakkönyvtár 3100 db dokumentum

    * ifjúsági könyvtár 1500 db dokumentum

    * folyóirat könyvtár, amelynek periodika gyűjteményét reprezentálja a következő évi előfizetői lista:

          o 1 magyar, 7 német, 2 francia, 1 amerikai építőművészeti,

          o 1 magyar, 7 német építőipari,

          o 2 német anyagtani.

A háborúban jelentős károk érték a Könyvtárat. A példaértékű gyűjteményből amelyet „megörökölt” a Kari Könyvtár közel 2000 kötet maradt, és amely állományrész a Könyvtár szakmatörténeti külön-gyűjteménye. A muzeális gyűjtemény állományvédelmi okok miatt jelenleg a könyvtárhasználók számára nem hozzáférhető.

1972-től a Könyvtár felsőoktatási intézmény könyvtáraként működik.

2000-től kezdődően a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtáraként működik.

SZIE YMÉK Könyvtár katalógusa

Szent István Egyetem közös könyvtári katalógusa