Copyright 2020 - Custom text here

Exclamation mark red

Tisztelt Hallgatók!

https://szie.hu/sites/default/files/2_2020_rektori_utasitas_2019_20_modositott_idobeosztas.pdf

https://szie.hu/sites/default/files/szie_atmeneti_idobeosztas_201920_tanev.xlsx

Összhangban a fenti két dokumentummal, tanév módosított rendjére karunkon így alakul: A szakmai nap, a laza nap, és a tavaszi projekthét elmarad, helyettük is oktatás lesz. (Az ünnepnapokon természetesen nincs oktatás.) A szorgalmi időszak nappali tagozaton az eredetileg tervezettnél tovább, május 22-ig tart. Be kell pótolnunk egy húsvét hétfőt, egy csütörtöki rektori szünetet, és 3 pénteket: rektori szünet, nagypéntek és május 1.

Május 5. kedd: pénteki órarend (május 1 helyett)

Május 18. hétfő: hétfői órarend (húsvét hétfő helyett)
Május 19. kedd: pénteki órarend (nagypéntek helyett)
Május 20. szerda: keddi órarend (május 5 óracsere miatt)
Május 21. csütörtök: csütörtöki órarend (március 12 rektori szünet helyett)
Május 22. péntek: pénteki órarend (március 13 rektori szünet helyett)

Felhívnánk a figyelmet, hogy a rektori utasítás melléklete tartalmaz egy elírást: "Húsvét: 2020. április 10-14. (péntek - hétfő)" Ez nyilván elírás, mert a hétfői nap az az április 13. Ennek megfelelően április 14-én kedden rendes keddi órarend szerint tanítunk.

Levelező tagozaton elmaradt egy B hét március 13-14-én, és egy A hét március 20-21-én, ezeket a személyes jelenléttel járó konzultációkat nem pótoljuk. A többi konzultáció az eredeti tanrend szerint online kerül megtartásra.

Üdvözlettel. A Kar vezetése

 

Oktatási szünet március 12-től - Extraordinary education break from 12.03.2020.

 

 

https://szie.hu/tajekoztatas-koronavirussal-osszefuggo-veszelyhelyzet-kapcsan

http://sziu.hu/12020-iii11-directive-rector-extraordinary-education-break

 

 

Általános szabályok


1. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára /továbbiakban: Könyvtár/ nyilvános könyvtár, ezért szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki a használatának szabályait elfogadja és betartja.


2. A Könyvtár hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig tart nyitva. A nyitva tartásban bekövetkezett változásokról a Könyvtár honlapján és hirdetőtáblán tájékoztatja olvasóit.


3. A Könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a kölcsönzés beiratkozáshoz kötött.


4. A Könyvtár előterében lévő kulcsos szekrények használata ingyenes. A kulcsokat a könyvtárosoktól lehet kérni, és a szekrények használati joga kizárólag a Könyvtárban tartózkodás idejére szól.


5. A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépek csak az engedélyezett szolgáltatásokra használhatók, ezek a következők: adatbázisok használata, Neptun, elektronikus levelezés, internet, a tervezői programok használata.


6. Hordozható személyi számítógép használata engedélyezett. Egyéb magántulajdonban lévő – dokumentumok reprodukálását szolgáló - eszközök használatához engedélyt kell kérni.


7. A Könyvtár tulajdonában lévő dokumentumot vagy a Könyvtár területén lévő berendezési tárgyat szándékosan vagy gondatlanságból megrongáló személynek az okozott kárt meg kell térítenie.


8. A Könyvtárban való tartózkodás megkívánja a csendes, másokat nem zavaró magatartást.


9. A Könyvtárhasználat szabályait be nem tartó látogatóktól a szolgáltatások határozott időre vagy véglegesen megvonhatók.