Copyright 2020 - Custom text here

Exclamation mark red

Tisztelt Hallgatók!

https://szie.hu/sites/default/files/2_2020_rektori_utasitas_2019_20_modositott_idobeosztas.pdf

https://szie.hu/sites/default/files/szie_atmeneti_idobeosztas_201920_tanev.xlsx

Összhangban a fenti két dokumentummal, tanév módosított rendjére karunkon így alakul: A szakmai nap, a laza nap, és a tavaszi projekthét elmarad, helyettük is oktatás lesz. (Az ünnepnapokon természetesen nincs oktatás.) A szorgalmi időszak nappali tagozaton az eredetileg tervezettnél tovább, május 22-ig tart. Be kell pótolnunk egy húsvét hétfőt, egy csütörtöki rektori szünetet, és 3 pénteket: rektori szünet, nagypéntek és május 1.

Május 5. kedd: pénteki órarend (május 1 helyett)

Május 18. hétfő: hétfői órarend (húsvét hétfő helyett)
Május 19. kedd: pénteki órarend (nagypéntek helyett)
Május 20. szerda: keddi órarend (május 5 óracsere miatt)
Május 21. csütörtök: csütörtöki órarend (március 12 rektori szünet helyett)
Május 22. péntek: pénteki órarend (március 13 rektori szünet helyett)

Felhívnánk a figyelmet, hogy a rektori utasítás melléklete tartalmaz egy elírást: "Húsvét: 2020. április 10-14. (péntek - hétfő)" Ez nyilván elírás, mert a hétfői nap az az április 13. Ennek megfelelően április 14-én kedden rendes keddi órarend szerint tanítunk.

Levelező tagozaton elmaradt egy B hét március 13-14-én, és egy A hét március 20-21-én, ezeket a személyes jelenléttel járó konzultációkat nem pótoljuk. A többi konzultáció az eredeti tanrend szerint online kerül megtartásra.

Üdvözlettel. A Kar vezetése

 

Oktatási szünet március 12-től - Extraordinary education break from 12.03.2020.

 

 

https://szie.hu/tajekoztatas-koronavirussal-osszefuggo-veszelyhelyzet-kapcsan

http://sziu.hu/12020-iii11-directive-rector-extraordinary-education-break

 

 

A Könyvtár múltja és jelene

 

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára

 

A könyvtár története

A Könyvtár története elválaszthatatlan a Kar történetétől, alapításának időpontja megegyezik a jogelőd intézmény alapításával.
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar első jogelőd intézménye, a Középipartanoda 1879-ben nyitotta meg kapuit. 1898-ban a Középtanodából kivált az építész-képzés és önálló intézményként megkezdte működését a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola. Az ideiglenes elhelyezések után 1901-ben Kolbenheyer Gyula és H. Gaál Adorján építészek tervei alapján Budapesten, a mai Thököly úton megépült gyönyörű épületben méltó és végleges otthonra lelt az építőipari szakoktatás és vele együtt a könyvtár.
A Könyvtárról szóló első írásos dokumentum 1923-ban jelent meg Hoffer Imre: Jelentés az intézet könyvtáráról címmel:
„…A könyvtár alapját azon könyvállomány képezi, melyet a Budapesti M. Kir. Állami felső Ipariskola kebeléből való kiválásunk és önálló intézetté való fejlődésünk alkalmával nyert. Ez időponttól kezdve könyvtárunk állandó dotációban részesült."
A korabeli könyvtári állomány nagyságáról Hoffer Imre a következőképpen írt:
   • a tanári szakkönyvtár 3100 db dokumentum
   • ifjúsági könyvtár 1500 db dokumentum
   • folyóirat könyvtár, amelynek periodika gyűjteményét reprezentálja a következő évi előfizetői lista:
         o 1 magyar, 7 német, 2 francia, 1 amerikai építőművészeti,
         o 1 magyar, 7 német építőipari,
         o 2 német anyagtani.
A háborúban jelentős károk érték a Könyvtárat. A példaértékű gyűjteményből, amelyet „megörökölt” a Kari Könyvtár, közel 2000 kötet maradt, és amely állományrész a Könyvtár szakmatörténeti külön-gyűjteménye. A muzeális gyűjtemény állományvédelmi okok miatt jelenleg a könyvtárhasználók számára nem hozzáférhető.
1972-től a Könyvtár felsőoktatási intézmény könyvtáraként működik.
2000-től kezdődően a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtáraként működik.

konyvtar3

 

 

A Könyvtár napjainkban

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára nyilvános, tudományos szakkönyvtár, amely tudásközvetítő tevékenységével a Karon folyó oktatást, kutatást, felsőfokú szakképzést és a nevelést szolgálja.
Gyűjteményével, szolgáltatásaival közvetíti a hazai és nemzetközi hagyományos és elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumokat a Karon oktatott tudományok területén.
A Könyvtár 200 m2 alapterülettel rendelkezik, szabadpolcos elrendezésű. Az olvasóterem és a kölcsönzőtér férőhelyeinek száma 30+15, azonban további 30 férőhely biztosított konzultációk és egyéni tanulás céljára a könyvtár előterében kialakított közösségi térben.
A Könyvtár állományát hagyományos és elektronikus dokumentumok, illetve szakkönyvek, időszaki kiadványok, jegyzetek, segédletek, szabványok, jogszabályok, tervezési segédletek alkotják.
A Kar hallgatói számára a könyvtári beiratkozás ingyenes. A Könyvtár használatának rendjét a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.
A Kar területén hozzáférhető különböző információs adatbázisok (EBSCO, WOS, SCIENCE DIRECT, stb.) és könyvtári katalógusok könnyítik és segítik az olvasók munkáját. Ezek és sok más hasznos információ elérhető és megtekinthető a könyvtár honlapján.

IMG 0026

 

A Könyvtár szolgáltatásai:

A Könyvtár nyilvános alapszolgáltatásai minden könyvtárhasználó számára térítés nélkül vehetők igénybe. Ezek a következők:
   • könyvtárlátogatás (tájékozódás a könyvtárról, használati szabályzatáról, gyűjteményének jellegéről),
   • állományfeltáró eszközök használata (hagyományos és elektronikus katalógus),
   • információ a könyvtár szolgáltatásairól,
   • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata.

A Könyvtár kiegészítő szolgáltatatásai a könyvtárközi kölcsönzés és a reprográfiai szolgáltatás kivételével térítésmentesek, de beiratkozáshoz kötöttek:
   • kölcsönzés (a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészekből),
   • számítógép-használat - adatbázisok használata, internet használat,
   • könyvtárközi kölcsönzés,
   • másolás, nyomtatás, szkennelés,
   • szakirodalmi tájékoztatás.