Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A II. évfolyam órarendje (kezdés: febr. 3. péntek!)

Az I. évfolyam órái február 10-én kezdődnek. Órarend hamarosan.

Kedves Kollégák! A fakultatív tárgyak időpontjai várhatóan az alábbiak szerint módosulnak:
A tűzvédelem alapjai szeda 14-16h
Tűzvédelmi Diplomakonzultáció: szerda 12-14h
Terem későbbi információk szerint.

2015-10-07. A 2015-ös Országos Tűzoltó Lépcsőfutó Versenyre nevezett Bajtársaink az Egyéni férfi 18-29 éves korosztály kategóriában a következő eredményeket érték el: Mester László ( 4. helyezés; 0:03:00,00 ), Tóth László György ( 7. helyezés; 0:03:25,00 ), Kása Ádám ( 17. helyezés; 0:03:43,39 ), Horváth Antal Nándor ( 19. helyezés; 0:03:46,00), Hargitai Péter ( 22. helyezés; 0:03:55,45 ), Nickmann Gergő ( 23. helyezés; 0:03:55, 46 ), Boár Bence ( 27. helyezés; 0:04:02,00 ), Bajtársak sikeresen teljesítették a SOTE Nagyvárad téri elméleti tömbjének 23 emeletét teljes felszerelésben- légzőkészülék használatával.

2015-09-25. Tisztelt Oktatók! A Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézetünkben megalakított Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egyletünk "legkitartóbb és legerősebb" hallgatói idén beneveztek a 2015-ös Országos Tűzoltó Lépcsőfutó versenyre, ahol az ország legerősebb és legelhivatottabb tűzoltói mérik össze fizikai erőnlétüket- kitartásukat. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Illetékes OKF- szakemberei, örömmel vették tudomásául, hogy idén a Tűzvédelmi Intézetünk hallgatói is indulnak. Nem tagadás, egyik célunk ugyanis az volt, hogy Intézetünket képviseljük a méltó és kiérdemelt hírnevéhez. Az induló Bajtársak a mindennapi oktatás mellett lelkesen készülnek erre a nem mindennapi feladatra, ugyanis teljes bevetési felszerelésben (tűzoltó bevetési csizma, bevetési nadrág és kabát, kesztyű, sisak, és természetesen nem maradhat el a légzőkészülék (acélpalackkal !) használata sem, hiszen a SOTE Nagyvárad téri elméleti tömbjének 23 emeletét (88 m magas) a felsorolt teljes felszerelésben kell megtenniük kevesebb, mint 4 perc alatt.
Az induló Bajtársak: Horváth Antal Nándor Bajtárs, Hargitai Péter Bajtárs, Boár Bence Bajtárs, Kása Ádám Bajtárs, Nickmann Gergő Bajtárs, Mester László Bajtárs, Tóth László Bajtárs.
Csatoltan küldök néhány képet a készülődésről, de természetesen a hivatalos facebook oldalunkon is ( https://www.facebook.com/bajtarsiegylet ) folyamatosan követhetik az eseményeket.

A csapat nevében köszönjük Intézetünk és Oktatóink eddigi és további támogatását! Tisztelettel: Tóth László

bajtarsi egylet

2015-05-26.  Az YBL KV BE Vegyi felderítő, valamint a Műszaki felderítő és értékelő részlegének Bajtársai, 2015. május 26.-án 17:00 órás kezdettel a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában előadás és kép- filmvetítés keretei között ismerkedhettek meg részletesebben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálatával, melyet Marosvári Csaba tűzoltó alezredes, rajparancsnok mutatott be.  A szakértő először felvázolta az utóbbi években történt - búvárokat is érintő – szervezeti változásokat, majd áttért munkájuk részletes elemzésére.  Kiváló hangulatú előadásával, megszállottakat jellemző lelkesedéssel, mégis teljes egyszerűséggel kommentálta a káresetekről és gyakorlatokról szóló képsorokat. A sztereotip elképzeléseket cáfolva hangsúlyozta a sportbúvárok és a tűzoltó búvárok merülésének teljesen eltérő tematikáját. Megtudhattuk, hogyan történik a jégről mentés a jég állagától, a parttól való távolságtól, esetleg más tényezőtől függően, és milyen az, ha a Duna hatalmas sodrását elviselve, víz alá merült személyautót kell menteni. Betekintést kaptunk „egyszerű” csőtörés utáni feladatról, majd azt is megtudhattuk, hogyan kell időre és hiba nélkül összeállítani a víz alatt a felszerelést, és alkalomadtán milyen segítséget nyújt számukra a Tűzoltóhajó. Az előadás következő érdekességei a szemléltetést szolgáló eszközök voltak. A vállalkozóbb szellemű Bajtársaink közül bárki kipróbálhatta, milyen is a teljes álarc viselete, megemelhette a merüléshez szükséges ólombakancsot, végezetül pedig a laktanya udvarán „horgonyzó” speciális járművüket, a munkájukhoz használatos köteleket, neoprén ruhákat, az egyedi légzőkészülékeket és nem utolsó sorban kommunikációs eszközeikkel ismerkedhettünk meg. K: Tóth László YBL KV BE PK

 

2015-04-28.   Az YBL KV BE Vegyi felderítő részlegének Bajtársai, 2015. április 28.-án 17:00 órás kezdettel a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában előadás és filmvetítés keretei között ismerkedhettek meg részletesebben a Katasztrófavédelmi Műveleti szolgálattal (KMSZ), melyet Bisztrán Zoltán tűzoltó alezredes, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (FKI-KMSZ) parancsnoka mutatott be. A szakember bevezetésként felvázolta egysége működésének jogi hátterét. Részletesen ismertette a KMSZ elődje, a Tűzoltási Csoport felépítését, tevékenységét majd rátért a fővárosi és vidéki KMSZ különbözőségeinek, lehetőségeinek bemutatására. Beszélt a KMSZ tagjaival szemben támasztott követelményekről, a szolgálatszervezésről, működési területükről. Megtudtuk, hogy a KMSZ egy olyan készenléti jellegű szolgálat, mely a magasabb szintű káresemények irányítását segíti, valamint végrehajtó tevékenységet folytat. Felügyeli és ellenőrzi a káresemény helyszínén beavatkozó állomány biztonságos működését. 2-es fokozatú riasztás esetén a KMSZ-nek már kötelezően vonulnia kell, de bármilyen káreseményt jogában áll ellenőrizni. Ez -elmondása szerint- főleg akkor fontos, ha új tűzoltás vezető kerül helyzetbe, hogy megismerhessék, milyen döntéseket hoz, hogyan irányít. Megtudtuk mi az alapirányítás, a csoportirányítás, hogyan áll fel a vezetési törzs. Szó esett az irányítók felelősségének kérdéséről is. Ezután az idei év jelentősebb káreseményeit szemlélhették meg a Bajtársak. A képek és videók segítségével bemutatott káresetek között volt gázrobbanás, ruha-raktártűz, vastelep tűzesete, melyek legérdekesebb momentumait részletesen taglalta a parancsnok.

 

2015-04-25. Az V. Tűzoltó- és Rendőrnapon, április 25-én, szombaton, 11 órakor sorakozott föl 38 civil szervezet közel négyszáz önkéntes tagja, hogy ünnepélyes keretek között kezdetét vegye Budapest Önkéntes Mentőszervezet megalakulása. A vezetőjükkel az élen, egységenként feszes sorokban álló önkéntesek alakzatát azok a gépjárművek, technikai eszközök vették körbe, amelyek a baj órájában azonnal hadra foghatóak. A vezénylő tiszt jelentése beadását követően Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója előtt tisztelgett az önkéntes állomány. A Himnuszt a Katasztrófavédelem Központi Zenekara játszotta, majd a megjelentek köszöntése után Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója mondott megnyitóbeszédet. A megalakult Budapest Önkéntes Mentőszervezet egyik Tagszervezete az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet is. Ezen a napon 40 Bajtársunk tett ünnepélyes keretek között polgári védelmi esküt is.

Külön köszönet Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy Úrnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, aki megtisztelte a csapatunkat és sok sikert kívánt munkánkhoz.

Általános ismertetés

Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon évente megrendezik a Tudományos Diákköri (TDK) Konferenciát. A konferencián a hallgatók a képzés kötelező tananyagán túlmutató, szakmailag érdekes, tudományos jellegű munkát mutatnak be. Ezen munkákat – tűzvédelmi vagy iparbiztonsági témában - az Intézet egy oktatójának az irányításával készíthetik, egyénileg vagy csoportosan.

A munka két részből áll. A konferencia előtt egy írásbeli dolgozatot kell készíteni, mely készülhet összefoglaló munkaként – pl. tűzvédelmi megoldásokról vagy építménytípusok tűzvédelmi problémáiról – illetve lehetnek elméleti esetleg kísérleti (labor) munkák.
A témához leginkább értő vagy a diáknak legszimpatikusabb oktatók szívesen segítenek ill. konzultálnak a dolgozat elkészítésében. A munkát a hivatalos jelentkezés előtt is el lehet (javasolt) kezdeni, pl. nyári gyakorlaton vagy külföldi részképzésben végzett kutatás alapján.

A második rész az előadás a Konferencián, mely számítógépes bemutató (ppt) formájában történik.
2011 óta önálló Tűzvédelmi és Iparbiztonsági szekcióval zajlik a Konferencia.

A dolgozatot független bíráló adott szempontok alapján pontozza, míg a konferencia-előadást egy zsűri minősíti.
Az így kialakuló összpontszám alapján adják ki a díjakat.

Kapcsolódó anyagok

A legsikeresebb dolgozatokat a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) lehet nevezni.

Sikeres részvétel a TDK-konferencián külföldi ösztöndíj-pályázat (pl. Erasmus) esetén többletpontokat jelent. A TDK-munka folytatódhat a szakdolgozatban is, ahol a saját TDK-eredmények már felhasználhatók. Az előadásra való felkészülés és maga az előadás is fontos saját tapasztalatot jelent. Az előadó- és vitakészség fejlesztése sok helyen nyújt előnyt a későbbi pályafutás során, legtriviálisabb esetben akár egy állásinterjúnál vagy projekt-bemutatónál.

Ha valaki kedvet érez egy ilyen munkához, keresse azt az oktatót, akit konzulensének szeretne vagy Kerekes Zsuzsa tanárnőt (TDK-felelős).

Ha valakinek nincs konkrét elképzelése a dolgozat témájáról, csak annyit tud, hogy a tűzvédelemhez vagy iparbiztonsághoz kapcsolódó témával szeretne többet foglalkozni, akkor is bátran keressen minket!

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Tűzvédelmi szakmérnök

A képzés célja gyakorlati képességekkel rendelkező mérnökök képzése tűzvédelmi és iparbiztonsági tervező, ipari és szolgáltató cégek (versenyszféra), továbbá a tűzoltóságok / katasztrófavédelem (szakhatóság) számára.
A képzés széleskörű ismereteket nyújt a tervezés ill. számítógépes szimulációk az üzemeltetés és a forgalmazás területén. A képzéssel TERVEZŐI / SZAKÉRTŐI jogosultság szerezhető!

A hallgatóink a verseny- és az állami szférából, BSc és MSc végzettséggel egyaránt érkeznek. Már a tanulmányok során is hasznos kapcsolati tőke alakítható ki.

Tanulmányi tájékoztató

Végzés utáni jellemző új álláslehetőségek:

 • tűzvédelmi tervezés (építész és mérnöki, engedélyezési és kiviteli terveknél)
 • iparbiztonsági tervezés
 • tűzvédelmi berendezések / rendszerek tervezése (pl. tűzjező és sprinkler rendszerek)
 • tűzvédelmi és iparbiztonsági szimulációk készítése szakcégeknél
 • tűzkockázat-elemzések végzése biztosító társaságok részére
 • tűzvédelmi szolgáltató cégek mérnöki munkatársa - tűzvédelmi kivitelezés, szakkereskedelem
 • tűzvédelmi üzemeltetés - közösségi és ipari létesítményeknél
 • veszélyes üzemekben tűzvédelmi / katasztrófavédelmi előadó
 • tűzvédelmi munkatárs katasztrófa-, munka- és környezetvédelmi szolgáltató cégeknél
 • Katasztrófavédelem / Tűzoltóság - tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakhatósági munkakör
 • tűzoltó műszaki tiszt (hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál)

Elérhető JOGOSULTSÁGOK (versenyszférabeli működéshez): TUÉ, TUJ, TUO tervezői (Magyar Mérnöki Kamara ill. Magyar Építész Kamara, Tűzvédelmi Tagozat) és Építési tűzvédelmi szakértő (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF).
Az önálló tervezési jogosultság megszerzéséhez (pl. tűzjelző vagy sprinkler rendszerek) az illetékes szakmai kamara ill. a hatóság kötelező szakmai gyakorlati időt és/vagy szakvizsgát írhat elő.

Az YBL-n szerzett végzettséget a Katasztrófavédelem / Tűzoltóság (szakhatóság) felsőfokú tűzvédelmi végzettségnek ismeri el.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

 • a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismeretek:
  - tűzvédelmi tervezés - létesítési szabályok (megelőző tűzvédelem)
  - tűzvédelmi mérnöki módszerek: tűzszimuláció, tűzkockázat-elemzés és kiürítés-modellezés (FDS - Pyrosim és Pathfinder szoftverekkel)
  - tűzvédelmi berendezések tervezése (beépített tűzjelző és oltó rendszerek, hő- és füstelvezetés)
  - tűzoltás és kárelhárítás (mentő tűzvédelem) és azok mérnöki háttere
  - tűzvizsgálat
  - létesítmények tűzvédelmi üzemeltetésének komplex feladatai
  - iparbiztonság és mérnöki módszerei (DNV Phast és ALOHA)
 • a tűzvédelemhez kapcsolódó építési ismertek:
  - tűzvédelmi épületszerkezetek
  - tartószerkezetek tűzvédelme (Eurocode-ok)
  - tűzeseti diagnosztika és rekonstrukció
 • a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alapozó ismeretek:
  - égés- és oltáselmélet
  - tűzvédelmi laboratóriumi gyakorlatok
  - veszélyes anyagok
  - tűzoltási technika
  - életmentés és veszélypszichológia
 • engedélyezési és jogi ismeretek:
  - tűzvédelmi és építőipari minősítések
  - tűzvédelmi jog és igazgatás
  - biztosítási szakismeretek

A képzés időtartama: 4 félév, levelező tagozaton, szemeszterenként 7 alkalommal konzultáció

A végzettek aránya tapasztalatok szerint 90% fölötti.

Az évfolyamok évente indulnak.
Képzésvezető: Dr. Fehérvári Sándor PhD egyetemi docens
Oktatás szervező: Orsó Renátó tanszéki mérnök

Részletes felvilágosítás:
Ybl Tanulmányi Osztály Email:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alkategóriák