Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Polgári Védelem Világnapja alkalmából március 2-án rendezett ünnepséget az igazgatóság Dologház utcai épületében, a gróf Széchenyi Ödön teremben. Az eseményen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálata, és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz és Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatóiból alakult önkéntes szervezet, az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet tagjai tettek polgári védelmi esküt.

pv1

pv2

pv3

A tűzvédelmi laboratórium

A tűzvédelmi laboratórium, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadására jogosult laboratóriumok egyike. A labor jelenlegi felszereltsége teljes mértékben kiszolgálja az építőanyagok, épületbelsők tűzvédelmi megítélésének elméleti és gyakorlati oktatási igényeit, de alkalmas kutató-fejlesztő munka végzésére különösen az anyagok tűzbiztonsági paramétereinek meghatározása területén.

A laboratórium műszerparkját korábban bővítettük a különböző pályázatokon elnyert fejlesztésekkel, így pályázati támogatással jutottunk hozzá a Cone-kaloriméterhez, amely eszköz jelenleg a tűzvédelmi kutatások egyik alapműszere, és az országban kizárólag ebben a laborban található. Emellett a labor felszerelése alkalmas az EU normák szerinti különböző vizsgálatokra, mint például: az építőanyagok gyulladási hőmérsékletének, oxigén indexének, sugárzó hővel szembeni viselkedésének és meggyújthatóságának vizsgálatára, padlóburkolatok minősítésére, így a gyakorlati képzésben a legkorszerűbb eljárások elsajátítását teszi lehetővé a hallgatók számára.

A tűzvédelmi laborban végzett vizsgálatok

Laborvezető: Dr. Kerekes Zsuzsanna, T: (1) 251-1060 / 421, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

labor1

A ‘The Institution of Structural Engineers’ brit mérnökegyesület North Thames Branch versenyének kiírása

1988. február 17.-i Ifjúsági tervezési és építési verseny

a North Thames Branch diákjai és továbbképzésben résztvevő hallgatói számára

Az első díj 50£, a második 25£, amit a North Thames Branch of The Institution of Structural Engineers ajánl fel a két legjobb pályaműnek, az 1988-as Junior Members Competition-on. Ezen a Branch alá tartozó intézet minden diákja és továbbképzésben résztvevő hallgatója indulhat. Megjegyzendő, hogy az adott/érintett területen (Építő- és Szerkezetépítő mérnöki kurzusok) nappali képzésben résztvevő valamennyi hallgatót a tanulmányaik tartama alatt az Egyesület teljes jogú diáktagságához választottnak/tartozónak tekintjük.

Előírások (feltételek/kikötések)

Tervezzen és építsen egy tornyot egy 150 mm hosszú, 75 mm széles és 75 mm magas téglatest alakú 450 g tömegű víztartály alátámasztására, aminek magassága nem lehet kevesebb 300 mm-nél, a szerkezet anyagaként erősítés nélküli spagetti felhasználásával. Bármilyen szerkezeti kialakítás megengedett, a rácsos toronytól egészen a tömör keresztmetszetűig. A torony összeállításához bármilyen ragasztó, kapocs vagy kötözés alkalmazható, feltéve, hogy ez nem jelent járulékos erősítést.

A tervezés során 3-sec időtartamú széllökést kell figyelembe venni, melynek sebességére (a Brit Szabvány szélteherre vonatkozó összefüggésének megfelelően) 15 m/s értéket kell felvenni. A torony tervezésekor a CP3 ChV pt2 alapján számított szélterhet 1,5-ös biztonsági tényezővel kell meghatározni, míg az önsúly (a tartály súlyának) biztonsági tényezője 1,0 (egységnyi).

Az egyetlen kötöttség, hogy a tornyot egy 250×350 mm-es alaplapra kell felerősíteni, és a fejrészét egy 150 ×75 mm-es fémlemezzel kell kialakítani. Mindkettőt biztosítjuk a résztvevőknek. A modelltartályt nem kell felszerelni, mivel a vizsgálat tisztasága érdekében minden résztvevő esetében ugyanaz a tartály kerül felhasználásra, és mágnesessel lesz a fémlemezhez rögzítve.

A számítások és a vizsgálat szempontjából a modell egy olyan valóságos torony 1:50 arányú kicsinyített másának tekintendő, ami sík terepen, külvárosi környezetben (3. terepkategória a CP3 ChV pt2-ben) helyezkedik el. (Ha rácsos szerkezet használatára kerül sor, akkor a résztvevőknek a BS8100 előírásait ugyancsak figyelembe kell venniük.)

A vizsgálat

A verseny során a modelltornyok szélcsatornában történő kísérleti vizsgálata 1988. február 17.-én szerdán este 7 órakor kezdődik a watford-i Building Research Establishment-ben, ahol a versenyzők megjelenése kötelező. Az ideális toronynak a károsodás minden jele nélkül ellent kell állnia a tervezett terhelésnek, de tönkre kell mennie a tervezésnél felvett teher×biztonsági tényező fellépésekor. A pontozás a következő szerint történik: tönkremenetel a tervezésnél figyelembevett szélteher esetén nincs pont. Tönkremenetel a tervezési teher×biztonsági tényező esetén maximális pont. Tönkremenetel a tervezési teher×biztonsági tényező kétszerese esetén nincs pont. A bírák további pontokkal jutalmazzák a gazdaságosságot és az eleganciát, melyek az Egyesület tagjai szerint a szerkezetépítés lényegét alkotják.

Többre... többre...

Felhívás a The Institution of Structural Engineers 1988. december 16.-i versenyére

Alkoss-és-rombolj verseny

Tudósítás a The Institution of Structural Engineers north Thames branch 1988. febr. 17.-i versenyéről

Watford Observer, 1988. febr. 26.

Spagettit vizsgáltak a Building Research Station-ben a múlt héten.

A tésztát az étkezde helyett szélcsatornában vetették alá a próbának, miután a szerkezetépítő mérnök hallgatóknak feladatul azt adták, hogy tervezzenek és építsenek 12 hüvelyk magas tornyot. A győztes a londoni Aslan Baxter Associates egyik csapata lett. Elegáns és gazdaságos tornyot kellett tervezniük, aminek előírt szélsebesség mellett kellett tönkremennie, mondta Dr. Nick Cook, a Building Research Establishment (Department of the Environment) szél mérnöki szerkezetekre gyakorolt hatásaival foglalkozó szekciójának vezetője. Az Institute of Structural Engineers Észak-Temzei Részleg hallgatóinak olyan tésztatornyot kellett építeniük, ami képes ellenállni 60 mérföld/óra feletti szélsebességnek. A tornyoknak 60 mérföld/óra körüli szélsebesség mellett kellett tönkremenniük. Ha a tönkremenetel ez alatt az érték alatt vagy felett következett be, akkor a csapatok pontokat veszítettek. Ez egy valóságos mérnöki feladat volt, mondta Dr. Cook. Olyan szerkezetet kellett építeniük, melynek biztonsági tényezője egy volt. De ha az bármennyivel is teherbíróbb lett, akkor a valóságos torony építése túl drága lenne, tette hozzá.

A szerkezetépítő mérnököket ismét felhívják, hogy nevezzenek be a Leeds-i Egyetem évenkénti tervezési alkoss-és-rombolj versenyére. Ebben az évben a verseny egy függőhíd pályalemezét alátámasztó tartó tervezését tűzi ki célul. A szerkezetnek négy, egyenként 250 gramm tömegű pályaelemet és egy 1,667 kg tömegű próba-terhelő kocsit kell elbírnia. A pályalemezt alátámasztó tartót spagettiból, horganyzott rézhuzalból vagy nádból kell elkészíteni, és a tartó költségét a pályalemeztartó grammban mért súlya alapján kell meghatározni úgy, hogy a spagettit 1000 £/g, a horganyzott rézhuzalt 600 £/g, a nádat pedig 1200 £/g áron kell kalkulálni. Bármilyen megfelelő kapcsolatkialakítási mód megengedett, beleértve a ragasztást, a forrasztást, a szalaggal vagy fonallal való rögzítést is. A december 16.-án délután tartandó vizsgálat során, mintegy 60 modellt vizsgálnak. Ekkor nemcsak néhány látványos tönkremenetel várható, hanem egypár valóban kreatív alkotás is. Az a legkisebb költséggel készült pályalemeztartó, amelyen a próbaterhelő jármű lassan végighúzható lesz a nyertes, és ezt egy megfelelően gravírozott trófeával díjazzák. Donald Dalton, a szervező előírta, hogy a győztesnek olyan alkotással kell rendelkeznie, amelynél 50%-os megtakarítást kell kimutatnia a többi alkotás átlagos költségéhez képest. Úgy véli, hogy lesznek olyan sokkal drágább szerkezetek, amelyek a terhelés alatt tönkre fognak menni. Azok, akik a kihívást elfogadják, hozzájuthatnak a részletes kiíráshoz, ha egy felbélyegzett és megcímzett borítékot küldenek a következő címre:

EurIng. Donald Dalton, MICE, MIMechE,

Department of Civil Engineering,

University of Leeds, Leeds LS2 9JT

SPAGETTI SZERKEZET VERSENYEK

The Structural Engineer, 1988. március 1.

A The Institution of Structural Engineers North Thames Branch hallgatóinak és továbbképzésben résztvevő tagjainak kilenc csoportja vett részt a BRE szervezte versenyen, hogy tervezzenek és építsenek tornyot spagettiból. A 300 mm magas tornyoknak 450 gramm vizet kellett elbírniuk, és a BRE szélcsatornájában végzett vizsgálat során 1,5-ös biztonsági tényező mellett 34 mérföld/óra széllökést kellett elviselniük. A legtöbb pontot az a modell kapta, amelyik a tervezési előírásokhoz legközelebbi érték mellett ment tönkre, további pontokkal jutalmazták az eleganciát és a gazdaságosságot. A végső győztesek Ralph Peters, Helen Igoe és Ian Prentice voltak a londoni Alan Baxter Associates-től.

Az Iskolák Spagetti-híd Versenyének döntőjét a Leeds-i egyetemen tartották 1988. február 5.-én. A résztvevőknek 300 mm fesztávú hidat kellett készíteniük, amely 1 kg cukor hordására volt képes a lehető legkevesebb spagetti felhasználásával. 150 pályamű érkezett az ország legkülönbözőbb iskoláiból.

A legkülönfélébb ötleteket alkalmazták a 300 grammostól a kevesebb mint 10 gramm spagetti felhasználásával készített alkotásoknál. A tanárok és a diákok számára lehetővé vált a szerkezettervezés lényegének megértése. Természetesen az objektivitás elérése elsődleges prioritás, de képesnek kell lenni ugyanerre másvalaki imponáló megtakarítást eredményező 1/30-nyi anyagfelhasználásakor is!

A 14 legkönnyebb (minden 18,5 gramm alatti) sikeres művet kiválasztották, és az alkotókat felkérték, hogy hozzák el munkájukat Leeds-be, a döntőre. A különböző pályaműveket egy kiállítás keretében mutatták be.

A spagetti hidakat törésig terhelték, hogy megállapítsák a tönkremenetelük módját és a teherbírási tartalékukat. A legnagyobb szilárdság/súly aránnyal rendelkező modell készítőjének könyvutalványokat adtak át. Azonban a fődíjakat azok a modellek kapták, amelyek a legkönnyebbek voltak és képes voltak 1 kg cukor megtartására.

Michael Horne professzer, OBE, FRS, FEng, Past President adta át a díjakat. A kiemelkedően győztes szerkezet mindössze 9,5 grammot nyomott, amelyet Carl Waugh, Martin Gore és David ONeil építettek a Wigan-i St. John Rigby VI Form College-ből. Robert Gore a St. Pauls School-ból, Londonból lett a 16 éven aluliak győztese, egy olyan híddal, ami alig nyomott többet 10,8 grammnál.

A fődíjak, amelyeket Buitoni adományozott az iskola számára, 750 £ volt, valamint 75 £ valamennyi tervezőnek. Valamennyi döntős egy könyvet kapott, amelyet az intézetből James Gordon professzor adott át, valamint az okleveleket és a csodálatos Bultoni kötényt.

Különdíjat kapott a 8 éves James David a Moor First School-ból, Biddulph, Staffs, 18,49 grammos hídjáért ami a legkönnyebb volt a 12 év alattiak modelljei közül.

A mérnöki tűzvédelmi képzés ikonikus "C3" tantermében a tervek szerint utoljára tartottunk Záróvizsgát. A lenti képpel búcsúzunk a teremtől.

c3 terem

  Modellépítő versenyek  
 

modellepito

 
A versenyek eddigi győztesei

A verseny

 

A győztes

  

  időpontja tárgya modell jeligéje neve szak / évf.
1. 1989. november 2.  torony ReccsN Makai Gábor Mélyépítő I.
2. 1991. február 28. torony
rúdkötegek nélkül
Úgyis megússzuk Borbély Zoltán,
Mészáros Tibor,
Bánhidi László
Magasépítő III.
Magasépítő III.
Magasépítő II.
    torony
rúdkötegekkel
Ne mozdulj Hajdú Miklós,
Szilágyi Éva,
Eördögh Zita
Mélyépítő I.
Mélyépítő I.
Mélyépítő I.
3. 1991. november 6. híd Pie Bridge Kálnai Tibor,
Urbán Árpád
Mélyépítő I.
Magasépítő I.
4. 1992. november 12.   torony HANOI Koltai Attila Település II.
5. 1993. november 18. torony Ferrobond Kelemen Csaba,
Dilong Sándor
Település III.
Magasépítő I.
6. 1995. március 21. konzol MEA Reményi Krisztina,
Fülöp Vilmos
Magasépítő III.
Magasépítő III.
7. 1998. április 24. híd HETTI-D-20 Erdélyi István,
Bencze Andrea
Magasépítő I.
Település I.
8. 1999. április 1. torony 3.728.932.565.
a szerencseszámok
Zajzon Sándor
Czapp Tamás
Építész I.
Építész I.
9. 2000. március 22. híd Saciki Czapp Tamás
Kanozsai Ágnes
Zajzon Sándor
Építész II.
Építész II. 
Építész II.
10.  2001. március 28. híd KiTartó

Kanozsai Ágnes

Czapp Tamás

Építész II.

Építész II.

11. 2002. április 11. híd Merlin

Bökönyszegi Balázs

Gróz Norbert

BMF-BDGFK
12. 2003. április 10. híd Xenosz Köves András BMF-BGK
13. 2004. április 1. híd Durung Kozma Béla
Scheidl Martin
PSZF
BME-YBL ÉP.

14.

 

 

2005. április 19. torony JAFFA

Járási Gábor

Lajkó Judit

ÉP. III.

MN. I.

15. 2006. április 06. torony Boby

Margaritovits Miklós 

Veres Gábor

N.Ép.III.

N.Mm.IV.

16. 2007 április 19. keret Etalon II

Friedl Eszter

Fekete Gábor

 
17. 2008. április 24. keret Made in Hungary Prepuk Attila  
18. 2009. április 23. torony Csak egy Mecha 2-est Prepuk Attila  
19. 2011. május 04. torony Félelem és reszketés Puskás Imre
Godinek Márton

 
 

Alkategóriák