Copyright 2020 - Custom text here

 • Elnök: a Kar dékánja, Dr. habil Markó Balázs DLA
 • Tagok:
  • a Kar dékánhelyettesei
  • Intézetigazgatók
  • kari minőségügyi felelős
  • kari Tanulmányi Osztály vezetője
  • az egyetem kari gazdasági feladatokért felelős ügyintézője
  • a kari személyügyi referens
  • a kari pályázatokért felelős személy
  • a Kari Tanács titkára