Copyright 2020 - Custom text here
 
Tájékoztatás a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Karon tanulmányokat folytató fogyatékkal élő hallgatók jogainak biztosításáról
 
 1. A Karon a fogyatékosság tényének regisztrációja történik:
 • iratkozáskor, az iratkozási lapon a fogyatékossággal kapcsolatos kérdés kitöltése után,
 • a felvételi rendszerből átkonvertált adatokból,
A nyilvántartásra a regisztrált adatok alapján az igazolások bemutatása után kerül sor a Neptun hallgatói rendszerben, és az igazolások irattárazásával a hallgató Személyi Iratgyűjtőjében.
 
 1. A fogyatékosság igazolásához a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 19.§-ban meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott végleges, vagy időszakos szakvéleménnyel igazolt dokumentumokat fogadjuk el.
 2. A fogyatékkal élő hallgatók kérelmének ügyintézése:
 • a kérelmet a tanulmányi előadók veszik át, és iktatás után a dékán által megbízott fogyatékossággal élő hallgatók segítését végző koordinátornak továbbítják,
 • a kérelmeket - annak tartalma szerint- a Tanulmányi Bizottság (TB.) vagy a Kreditátviteli Bizottság (KB.) bírálja el, az ülésen a bírálatban a koordinátor is részt vesz. A TB és a KB az üléseit rendszeresen félévkezdéskor, illetve a félév folyamán szükség szerint hívja össze,
 • az elbírált kérelmek a T.O. –on kerülnek nyilvántartásra a Neptunban  és a hallgató Személyügyi Iratgyűjtőjében,
 • a koordinátor e-mailon,  telefonon, és személyesen tart kapcsolatot a hallgatókkal, kommunikációs probléma esetén az általuk megadott segítőikkel, családtagjaikkal,
 • a koordinátor minden félév elején a személyiségi jogok szigorú betartása mellett
 1. Kedvezmények a fogyatékkal élő hallgatók számára:
minden fogyatékkal élő számára biztosított kedvezmények:
 • 5+2 vizsgaalkalom helyett 7+2 vizsgaalkalom adható,
 • a támogatási időt a Kar négy félévvel növeli (2011. évi CCIV.tv. 47. § (4)),
 • a vizsgák esetén hosszabb felkészülési időt kap, mint a nem fogyatékkal élő,
 • a vizsgán, amennyiben a fogyatékosság mértéke indokolja, biztosítani kell számítógép használatát,
 • fogyatékosság mértéke és típusa szerint felmentést kaphat az „A”, a „B”, vagy akár a „C” típusú nyelvvizsga letétele alól, illetve az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól is.
 • A mozgáskorlátozott kerekes székes hallgatónak kapukulcsot biztosít a Kar, hogy kocsival beálljon az iskola udvarára és lifttel bejusson az akadálymentesített épületbe.
 • mozgáskorlátozott (kerekes székes):   számára szükség esetén biztosítani kell dönthető, állítható rajzasztalt
 • hallássérült (nagyothalló): kérésre szóbeli vizsga helyett írásban vizsgázhatnak, a felkészülési idő meghosszabbítása, felmentés a nyelvi követelmények alól,
 • diszlexiás-diszgráfiás: írásbeli vizsga helyett szóbelit, vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet.  A vizsgán kötelező számukra a hosszabb felkészülési idő biztosítása, amennyiben a középiskolában felmentést kapott a nyelvi követelmények teljesítése alól nálunk is megkapja a felmentést,  amennyiben a  középiskolai tanulmányok után  állapították meg a fogyatékosságot kérésére  a fogyatékosság mértéke és típusa szerint felmentést kaphat az „A”, a „B”, Vagy akár a „C” típusú nyelvvizsga letétele alól, illetve az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól .
 • súlyos beszédhibás: írásban vagy számítógépen kommunikálhat, és vizsgázhat,
 • megismerés és viselkedésfejlődési rendellenesség: 8 fő írásbeli vizsga helyett szóbelit, vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet, a vizsgák esetén hosszabb felkészülési időt kap, mint a nem fogyatékkal élő, fogyatékosság mértéke és típusa szerint felmentést kaphat az „A”, a „B”, Vagy akár a „C” típusú nyelvvizsga letétele alól, illetve az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól.
 • gyengénlátó : írásbeli vizsga helyett szóbelit, illetve számonkérés esetén kérésére speciális technikai eszközök használatát kell biztosítani.
 • testi fogyatékkal élő: a fogyatékosság típusa és mértéke szerint, az orvosi szakvélemény alapján megállapított kedvezmények adhatók.
 • további előnyben részesítés a 79/2006. (IV. 5.) korm. rendelet 18.§-ban foglaltak szerint.
Dr. Katona János PhD egyetemi docens (Építőmérnoki Intézet), fogyatékosügyi koordinátor