Copyright 2020 - Custom text here

 • Elnök: Dr. habil Kiss Gyula DLA
 • Tagok:
  • oktatók: Dr. Elek Barbara PhD, Laczó Zoltán,
  • hallgatók: Faragó Eszter, Bakos Benjámin
 • Titkár: Ybl Tanulmányi Osztály egy, az elnök által felkért tagja
A bizottság feladata a Karon hallgatói jogviszonyban álló személyeknek a tanulmányaik, illetve Karon végzett bármifajta más tevékenységük során a jogszabályok, az intézményi és a kari normák megsértésével (a továbbiakban együtt: normasértés) kapcsolatos körülmények kivizsgálása, esetleges felelősség megállapítása. A bizottság a feladatait a kari hallgatói önkormányzattal, a vezetőkkel, az érintett egységvezetőkkel egyeztetve látja el.
 
A bizottság:
 • kivizsgálja a HÖK, a kari vezetés, más szervezetek vagy személyek által bejelentett ügyekben történt-e hallgató részéről normasértés, és ha igen, akkor részletesen feltárja a normasértések körülményeit, feltételeit;
 • indokolt esetben javaslatot tesz a kari vezetésnek szabálysértési vagy büntető feljelentés tételére;
 • megvizsgálja a normasértésben érintett hallgatók felelősségét, a felelősséget enyhítő vagy súlyosbító körülményeket;
 • a felelősség mértékét, az enyhítő és súlyosbító körülményeket figyelembe véve kiszabja a fegyelmi büntetést;
 • olyan esetekben, amikor a normasértés körülményeinek feltárása szabálysértési- vagy büntetőeljárásban történik, a bizottság megvárja, amíg az illetékes szervek állapítják meg a személyi felelősséget, és azután hoz döntést a fegyelmi büntetésről;
 • a döntéseket többségi nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt