Copyright 2020 - Custom text here

  • Elnök: Dr. Dombay Gábor PhD tudományos és továbbképzési dékánhelyettes
  • Tagok: valamennyi tudományos fokozattal rendelkező kari oktató.
  • Titkár: elnök által felkért közalkalmazott
 
Feladatköre: a tudományos kutatás és szolgáltatás tartalmi ügyeivel, feltételrendszerének biztosításával kapcsolatos előkészítő, elemző, értékelő és ellenőrző tevékenység.
A tudományos minősítés megszerzését követően az oktató automatikusan taggá válik. A bizottsági tagság megszűnik az oktató felmentésével.