Copyright 2020 - Custom text here

 • Elnök: az oktatási dékánhelyettes, Dr. Balló Zsófia PhD
 • Tagok:
  • alap- és mesterszakonként 1 fő oktató: prof. Dr. Kiss Gyula DLA, Dr. habil Rohoska Csaba DLA, Firgi Tibor, Vizi Gergely Norbert
  • 4 fő hallgató: Faragó Eszter, Halász Dóra, Uzsoki Virág Olimpia,  Leányfalvi Csaba Valentin
A Tanulmányi Bizottság a Kar Hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeiben jár el első fokon, és hoz határozatokat.
 
A Kari Tanulmányi Bizottság feladatai, hatáskörei:
 • passzív félévre vonatkozó kérelem elbírálása
 • szakok, ill. karok, intézmények közötti átvétel engedélyezése
 • utólagos tantárgyfelvétel, illetve leadás engedélyezése,
 • kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése,
 • méltányosság engedélyezése.
 • döntés minden olyan, a tanulmányokkal vagy vizsgával kapcsolatos kérdésben, amelyről az Egyetemi vagy Kari TVSZ nem rendelkezik.
A kérvények leadása minden esetben a Tanulmányi Osztályra történik nyomtatott, aláírt formában, megfelelően részletes indoklással, és valamennyi szükséges melléklettel együtt. Kérjük valamennyi lényeges hallgatói adat megadását is!
 
Amennyiben a Hallgató valamely tanulmányi ügyének intézése nem az Egyetemi vagy Kari TVSZ-nek megfelelő módon történt, úgy célszerűen az alábbi szolgálati út betartása szükséges: oktató, tantárgyfelelős, szakcsoportvezető, intézetigazgató, Tanulmányi Bizottság/oktatási dékánhelyettes.