Copyright 2020 - Custom text here

 • Elnök: Dr. Balló Zsófia
 • Tagok:
  • az intézetek képviseletében 1-1 fő oktató: Mohai Ágota, Dr. Anthony John Gall és Dr. Macsinka Klára
  • Oktatási Igazgatóság EgyetemiTanulmányi Hivatal Ybl Tanulmányi Osztály vezetője, Kámán Előd
 • Titkár: Freund Péter

 

A Kari Kreditátviteli Bizottság a hallgatók valamennyi kreditátviteli ügyében, különösen az ismeretanyag egyezése mértékének megállapítása ügyében első fokon eljáró, ügydöntő hatáskörrel felruházott szerv. Feladata az átjárhatóság koordinálása, az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata szakon belüli és szakok közötti viszonylatban.

 
A Bizottság ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket számára az egyetemi vagy kari szabályzatok, illetve a Kari Tanács határozata megállapít.
 
A Bizottság a dékán vagy az oktatási és tanulmányi ügyek dékán-helyettese felkérésére állást foglal, illetve véleményt nyilvánít a Karon oktatott, valamint a továbbiakban létesítendő szakok tantárgyait, illetve a mintatanterveket érintő kérdésekben.
 
A Bizottság hatásköre különösen kiterjed a kreditátvitellel és kreditbefogadással kapcsolatos ügyekre, úgymint:
a) az intézmény más szakán, vagy tagozatán, azonos képzési szinten megszerzett kredit befogadása,
b) az intézményben más képzési szinten megszerzett kredit elfogadására;
c) más felsőoktatási intézményben, azaz
 • külföldi felsőoktatási intézményben megszerzett kredit,
 • vendéghallgatóként megszerzett kredit,
 • áthallgatással megszerzett kredit,
 • átvett hallgatók máshol megszerzett kreditjének befogadására.

Előkövetelményi táblázatok

A tantárgyi akkreditációban eljáró oktatók
 
Tájékoztatjuk a Kar hallgatóit, hogy a tantárgyi akkreditációban kizárólag az alábbi oktatók működnek közre:
 
Építészmérnöki Intézet
 • Ábrázoló geometria tárgyak vonatkozásában: Dr. Bölcskei Attila
 • Rajz tárgyak vonatkozásában: Babály Bernadett
 • Épületszerkezettani, építészettörténeti, tervezési és települési szakcsoportok tárgyainak vonatkozásában: Kámán Előd
 • Épületgépészeti, épületenergetikai tárgyak vonatkozásában: Dr. Szűcs Miklós
 • Közgazdasági és jogi szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Dr. Balló Zsófia
 • Szervezési és technológiai szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Janurikné Soltész Erika
Építőmérnöki Intézet
 • Geotechnika szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Keszeyné Dr. Say Emma
 • Geodézia és térinformatikai szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Dr. Kovács Zoltán
 • Infrastruktúra mérnöki szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Dr. Macsinka Klára
 • Mechanika és tartószerkezetek szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Freund Péter
 • Építőanyagok és minőségirányítási szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Nemoda Ferenc
 • Informatika tárgyak vonatkozásában: Dr. Talata István
 • Matematika tárgyak vonatkozásában: Dr. Joós Antal
Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet
 • Tűzvédelmi szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Dr. Beda László
 • Katasztrófavédelmi szakcsoport tárgyainak vonatkozásában: Dr. Szakál Béla
Nyelvi Lektorátus
 • Nyelvi lektorátus tárgyainak vonatkozásában: Dr. Lengyel András (német), Hajdók Ibolya (angol)