Copyright 2020 - Custom text here

Exclamation mark red

Tisztelt Hallgatók!

https://szie.hu/sites/default/files/2_2020_rektori_utasitas_2019_20_modositott_idobeosztas.pdf

https://szie.hu/sites/default/files/szie_atmeneti_idobeosztas_201920_tanev.xlsx

Összhangban a fenti két dokumentummal, tanév módosított rendjére karunkon így alakul: A szakmai nap, a laza nap, és a tavaszi projekthét elmarad, helyettük is oktatás lesz. (Az ünnepnapokon természetesen nincs oktatás.) A szorgalmi időszak nappali tagozaton az eredetileg tervezettnél tovább, május 22-ig tart. Be kell pótolnunk egy húsvét hétfőt, egy csütörtöki rektori szünetet, és 3 pénteket: rektori szünet, nagypéntek és május 1.

Május 5. kedd: pénteki órarend (május 1 helyett)

Május 18. hétfő: hétfői órarend (húsvét hétfő helyett)
Május 19. kedd: pénteki órarend (nagypéntek helyett)
Május 20. szerda: keddi órarend (május 5 óracsere miatt)
Május 21. csütörtök: csütörtöki órarend (március 12 rektori szünet helyett)
Május 22. péntek: pénteki órarend (március 13 rektori szünet helyett)

Felhívnánk a figyelmet, hogy a rektori utasítás melléklete tartalmaz egy elírást: "Húsvét: 2020. április 10-14. (péntek - hétfő)" Ez nyilván elírás, mert a hétfői nap az az április 13. Ennek megfelelően április 14-én kedden rendes keddi órarend szerint tanítunk.

Levelező tagozaton elmaradt egy B hét március 13-14-én, és egy A hét március 20-21-én, ezeket a személyes jelenléttel járó konzultációkat nem pótoljuk. A többi konzultáció az eredeti tanrend szerint online kerül megtartásra.

Üdvözlettel. A Kar vezetése

 

Oktatási szünet március 12-től - Extraordinary education break from 12.03.2020.

 

 

https://szie.hu/tajekoztatas-koronavirussal-osszefuggo-veszelyhelyzet-kapcsan

http://sziu.hu/12020-iii11-directive-rector-extraordinary-education-break

 

 

Tevékenységek

Az alapítvány tevékenysége:
- újító és újító jelleggel éíptészeti és építőmérnöki alkotások létrehozásának támogatása
- energiatudatosság növelése
- kiemelkedő építészeti, építőipari teljesítmények és életművek jutalmazása és díjazása
- műemléki, illetve kortárs építészet művészettörténeti értékeinek védelme, a védelmi törekvések támogatása
- építész, építőmérnökképzés és továbbképzés szakirányú tevékenységének támogatása, hallgatók szakmai gyakorlatának szervezése
- a SZIE Építéstudomnyi karon folyó képzés infrasrtuktúrájának, műszer és eszközellátottságának javítása, együttműködések erősítése a vállalkozói és közszféra és a Kar között
- a Kar hallgatói szellemi - fizikai egészségének érdekében sportolási lehetőség biztosítása, egyéb egészségtudatos tevknység támogatása, versenyképességük megteremtése érdekében idegen nyelvoktatásuk elősegítése
- oktató utánpótlás javítása érdekében a 40 évnél fiatalabb oktató-kutatók kiemelkedő tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerése
- oktatók, hallgatók konferencia részvételének támogatása
- a magyar építészet és építőmérnökség történeti, elméleti, gyakorlati kutatásának támogatása
- a Kar hallgatóinak pályakövetése
- közös programok és intézmények müködtetésével a külföldi egyetemekés a kar közötti oktatási és kutatási együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok erősítése
- a Kar fenntartásával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos ellátás támogatása
- a kar oktatási-kutatási tevékenységének a támogatása
- a szellemi erőforrsáok fejlesztése érdekében olyan programok szervezése amelyekre a Kar kéri fel az Alapítványt
-  fenntartható fejlődés, környezetbarát és energiatakarékos építészeti oktatás támgoatása, népszerűsítése
- tananyagfejlesztés, építészeti, oktatáspolitikai kutatások, felmérések késíztése, támogatása
- ösztöndíj támogatások a Kar tehetséges hallgatóinak és oktatóinak
- hallgatói esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése
- támogatás nyújtása a Kar ifjúsági közösségei, diákszervezetei részére