Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

TDK logoAz Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Az 55. Tudományos Diákköri Konferenciát 2022. április 27-én (szerdán) tartjuk.

A rendezvényre előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK portálon (tdk.ybl.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2022. április 7. (csütörtök) délig (12:00 óra). 

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 36. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot április 21. (csütörtök) délig (12:00 óra) a kari TDK rendszerben rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK portálon: tdk.ybl.uni-obuda.hu

Az 55. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetését 2022. május 4., szerda 17:00-ra tervezzük a 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Aud. Max. előadóban.


Időpontok:

április 7. 12:00
A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.ybl.uni-obuda.hu/ elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

április 8.
A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 8.
A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 12.
A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 21. 12:00
A TDK dolgozatokat kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók, ahonnan a plágiumellenőrzés is megtörténik. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

április 26. 12:00
Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

április 27.
Az Óbudai Egyetem 55. Tudományos Diákköri Konferenciája
karonkénti szervezésben (a járáványhelyzet függvényében jelenléti, vagy online).

április 27. 
A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének.

május 4. 17:00
Ünnepélyes eredményhirdetés 1034 Budapest Bécsi út 96/b. Aud. Max.)

 

A TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon. Lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban. Az Óbudai Egyetem elkötelezett az önként vállalt hallgatói tudományos tevékenység támogatásában. Próbálják ki magukat ebben az alkotó tevékenységben, melynek eredménye nemes versenyben jelenik meg a TDK konferenciákon.
További sikeres munkát kíván: az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa.


Eredményes konferenciát kívánok!

Dr. Csanády Gábor
YBL TDT elnök